ВСЯКА СТЕНА Е ФОН ЛЪСКАВИ ФОНОВЕ ЗА ЛЪСКАВИ ПОВОДИ БЕЗ ФОН СЪЩО Е ВЕСЕЛО ЗЕЛЕН ФОН БЪДИ КЪДЕТО ПОЖЕЛАЕШ